Soiva Tila ry

Kulttuuri- ja taideyhdistys SoivaTila ry perustettiin Turussa 3. maaliskuuta vuonna 2006.

Soiva Tila ry:n Logo

Yhdistyksen tarkoitus on edistää musiikin soivan värähtelyn esiintuloa taiteellisessa, pedagogisessa ja terapeuttisessa toiminnassa sekä tukea jäsenistön inhimillistä ja henkistä kasvua rytmin, musiikin ja soivan värähtelyn keinoin.

Aurinkokuoro – SuncHorus on tärkein yhdistyksen tarkoituksen ilmentymä ja ilmentäjä. Muusikko Markku Lulli-Seppälä johtaa kuoroa. Kuoron työskentelyn metodia kutsutaankin Lauluäänen vapauttamisen tieksi. Sen avulla ihminen pyrkii vapauttamaan ääntään sen psyykkisistä ja fyysisistä esteistä.

Lauluharjoitukset auttavat rentouttamaan kehoa ja vapauttamaan ääntä, jotta laulamisesta voi tulla täysin luonnollinen osa elämää vaikka kuoro pyrkiikin taiteellisiin päämääriin. Laulaminen ei ole vain harvojen ja valittujen etuoikeus, vaan se on meille jokaiselle suotu luovuuden ja itseilmaisun muoto, joka elävöittää ihmistä ja tuo voimavaroja ja jaksamista kiireisessä maailmassa.

Teksti lainattu Soiva Tila ry:tä esittelevästä jutusta. Linkki koko tekstiin (Sateenkaarisanomat 2/2006).

etusivu