Turun henkinen keskus

TURUN HENKINEN KESKUS RY:N OHJELMA, KEVÄT 2017
Torstai-iltojen luennot alkavat klo 18.30

HENKISYYS YHTEISKUNNASSA

26.1.2017

Irmeli Mattsson, "Minkälaista oli henkisyys kansan keskuudessa muinaisessa Egyptissä? Henkisyyden päämääränä oli tietoisuuden avartuminen ei niinkään oikea usko. Millä menetelmillä tähän päämäärään pyrittiin?"

2.2.2017

Paavo Nevalainen, "Henkisyys ja yhteiskunnan hauraus"

9.2.2017

Klaus Rahikainen, "Kun Suomen sydän avautuu"

16.2.2017

Maarit Holttinen, "Empaattinen arkkitehtuuri"

23.2.2017

Tarja Salomaa, "Musiikki ja universaali rakkaus yhteiskunnallisena vaikuttajana"

2.3.2017

Reijo Oksanen, "Ortodoksinen mystiikka ja neljäs tie. Kristillisellä mystiikalla tarkoitetaan kääntymistä ulkoa sisäänpäin (Metanoia), Jumalan tuntemista (Theoria) ja Jumalaan yhtymistä (Theosis). Sitä harjoitetaan melkein yksinomaan luostariympäristössä.
Neljännellä Tiellä tarkoitetaan G. I. Gurdjieffin 20. vuosisadan ensimmäisellä puoliskolla länteen tuomaa opetusta, joka on uudempi versio kristillisestä mystiikasta. Neljäs tie on jokapäiväistä elämää varten. Lisätietoja Reijo Oksasen kotisivuilta: http://prayerofheart.com/index_finn.html ja http://www.gurdjieff-internet.com

9.3.2017

Seija Aalto ja Seppo Ilkka, "Henkisyys ja valta"

16.3.2017

Lille Lindmäe, "Uuden kultaisen aikakauden luominen"

23.3.2017

Pentti Paakkola, "Ihminen, yhteisö ja yhteiskunta antroposofisesta näkökulmasta"

30.3.2017

Kalevi Riikonen, "Raha ja henkisyys"

6.4.2017

Heikki Vuorila, "Mikä on Suomen henkinen tila v. 2017?"

20.4.2017

Matti Kuusela, "Yksilöllisyyden ja vapauden merkitys yhteisössä ja yhteiskunnassa"

27.4.2017

Krista Lagus, "Tunteet kollektiivissa ja yksilössä - Mitä niille voi tehdä?

4.5.2017

Anna Backlund ja Dmitri Karpin, "Tasa-arvon pimeä puoli"

11.5.2017

Jouko Palonen, "Henkisyyden ilmentyminen arjessa". Miten ilmennän henkisyyttä jokapäiväisissä kohtaamisissa? Ajatusjoogasta työkaluja arkipäivän haasteisiin.


Oviraha 6 €, jäsenet 3 €, ellei muuta ole mainittu.
Tiedustelut Ulla Oksanen p. 044 5929324.
Luennot ovat torstai-iltaisin klo 18.30 Konsan Kartanossa,
Virusmäentie 9. Bussit 14 ja 15.

HEI RAKKAAT YSTÄVÄT!

Mikäli Teillä on ehdotuksia tulevien yhteisten iltojen/päivien ohjelmiin
otamme mielellämme ideoita ja ehdotuksia vastaan!
Johtokunnassa mietimme miten ko. ehdotuksia voi käytännössä toteuttaa.